Lütfen Bekleyin
Yukarı Çık ▲

Özel Eğ. Uzm. & Dil ve Konuşma Terapisti Gülşen Işık

Özel Eğitim Uzmanı | Dil ve Konuşma Terapisti
Özel Eğ. Uzm. , Dil ve Konuşma Terapisti Gülşen Işık - Beylikdüzü Psikolog, Çocuk Psikoloğu, Terapi Enstitüsü


İlk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Daha sonra, çocukluk hayalini (öğretmen olmayı ve öğrenme güçlüğü olan çocukların hayatına dokunabilmeyi) gerçekleştirebilmek için Özel Eğitim alanında altyapı ve kültüre sahip Rusya’da, köklü bir kurum olan Kuban Devlet Üniversitesi | Pedagoji, Psikoloji ve İletişim Gelişimi Fakültesi | Özel Eğitim – Logopedi dalı, Dil ve Konuşma Bozuklukları bölümünden çift branşta eğitim alarak mezun olmuştur. (Diplomasının YÖK denkliği vardır).

Araştırma projesi ’’İki dilli kültürde yetişen çocuklarda görülen dil ve konuşma bozuklukları, fonetik sistemlerdeki farklılıklar’’ ve ’’DEHB’li okulöncesi çocuklarda dil ve konuşma bozukluğu giderilmesinde bütünsel yaklaşımlar’’ bitirme tezidir.

Terapi Enstitüsü Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde, Türkiye Disleksi Vakfı Eğitimci Eğitmeni olarak ve çeşitli okullarda Dil ve Konuşma Bozuklukları ve Özgün/Özel Öğrenme Güçlüğü alanlarında yoğun olarak çalışmaktadır.

UZMANLIK ALANLARI:

Dil ve Konuşma Terapisi
Gecikmiş Konuşma Terapisi
Artikülasyon/Sesletim Bozukluğu Terapisi
Otizme Bağlı Konuşma Terapisi
İşitme Engeline Bağlı Konuşma Bozukluğu Terapisi
Özgün Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Diskalküli, Disgrafi, Dispraksi)
Fonolojik ve Fonetik Farkındalık Çalışması

ALDIĞI EĞİTİMLER, SERTİFİKALAR & KATILDIĞI KONGRELER:

- Öğrenme güçlüğü olan çocuklara destek eğitimi ~ Supporting children with difficulties in reading and writing – Ekim 2015
UCL Institute of Education # Dyslexia International # University of London

- Karma Eğitim: Öğrenciler İçin Eğitimin Kişiselleştirilmesi ~ Blended Learning: Personalizing Education for Students – Ekim 2015
Clayton Christensen Institute # Silicon Schools New Teacher Center

- Çift Dilli Beyin ~ The Billingual Brain
University of Houston, Eylül 2015

- Öğrenmeyi Öğrenmek ~ Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects
UC San Diego Extension, Kasım 2015

- Eğitimde İyi Örnekler
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) – Education Reform Initiative, Nisan 2016

- Uluslararası Disleksi Kongresi
Dyslexia Foundation (ADA), Haziran 2016

- Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Kültür Koleji, Ekim – Mart 2016

- Etkili Konuşma
Koç University, Haziran 2016

- Etkili Öğretmen Etkili Çocuk
ÇAMLICA ÇOCUK YAYINLARI, Mart 2016

- Psikodrama ve Empati
Feyziye Mektepleri Vakfı, Mayıs 2016

- Disleksi Paneli
Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği # MEB # Kültür Üniversitesi, Kasım 2017

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİM:
- Türkiye Disleksi Vakfı & MEB onaylı sertifika programı: Disleksi Eğitici Eğitimi, Ağustos 2017
- Türkiye Disleksi Vakfı & MEB onaylı sertifika programı: Disleksi Eğitici Eğitimi, Eylül 2017
- Türkiye Disleksi Vakfı & MEB onaylı sertifika programı: Disleksi Eğitici Eğitimi, Kasım 2017

X