Lütfen Bekleyin
Yukarı Çık ▲

Yaratıcı Drama

 Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.Yaratıcı Drama - Beylikdüzü Psikolog, Çocuk Psikoloğu, Terapi Enstitüsü

Drama çalışmaları çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşmaktadır.

 

Yaratıcı Drama Ne yapar?

 Drama etkinlikleri sonucunda; bireylerde kalıcı davranış değişikliklerinin bulunduğunu gösteren pek çok araştırma vardır. Bu araştırmalara göre dramanın;

 • Kendini tanıma
 • Problem çözme ve çözüm yollarını üretme
 • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama,Yaratıcı Drama - Beylikdüzü Psikolog, Çocuk Psikoloğu, Terapi Enstitüsü
 • Eleştirel düşünme becerisini geliştirme,
 • Grup içinde hareket edebilme becerisini geliştirme,
 • Kendine güven duyma
 • Karar verme becerileri kazanma,
 • Sözcük dağarcığını geliştirme
 • Dil ve iletişim becerileri kazanma,
 • İmgelem gücünü geliştirme
 • Duyguları ve düşünceleri geliştirme
 • Başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirme
 • Farklı olay olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanma,
 • Moral ve manevi değerleri geliştirme gibi nitelikleri kazandıran etkili bir yol olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Hangi alanlarda kullanılır?

Okulöncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama; eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalar gibi etkileşim ve iletişimin söz konusu olduğu hemen her alanda kullanılabilmektedir.

Terapi Enstitüsü bünyesinde yaratıcı drama uzmanları tarafından haftanın belli günlerinde çocuklar için yaratıcı drama çalışmaları yapılmaktadır. Gün ve saatler oluşturulacak olan yeni gruplarla karşlıklı görüşme neticesinde belirlenmektedir.

Bilgi almak ve başvuru yapmak için: 

(0212) 873 84 84 - (0553) 562 03 03
 Yaratıcı Drama - Beylikdüzü Psikolog, Çocuk Psikoloğu, Terapi Enstitüsü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| | | | Tümü |
X